• „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju, w stopniu proporcjonalnym do swojej bezużyteczności.”
  M. Montessori

 • „Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku”
  M. Montessori

 • „Pierwszym aktem dziecka, potwierdzającym świadomość jego własnej niezależności,

  jest jego obrona przed tymi, którzy próbują mu pomóc.”
  M. Montessori

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 • rytmika
 • taniec
 • szachy
 • religia
 • dogoterapia
 • kuchcikowo
 • sensoplastyka
 • język angielski
 • warsztaty plastyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • eksperymenty z prof. Ciekawskim
 • logopedia – zajęcia indywidualne i grupowe
 • zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne