• „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju, w stopniu proporcjonalnym do swojej bezużyteczności.”
  M. Montessori

 • „Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku”
  M. Montessori

 • „Pierwszym aktem dziecka, potwierdzającym świadomość jego własnej niezależności,

  jest jego obrona przed tymi, którzy próbują mu pomóc.”
  M. Montessori

Tak pracujemy

Tak pracujemy…

 • Dzieci czują się dobrze tam, gdzie są bezpieczne. Nasze przedszkola to kameralne miejsca skupiające ludzi otwartych na potrzeby dzieci. W swojej pracy staramy się być przewodnikami dzieci, wspierać ich możliwości rozwojowe, by zbudować solidny fundament do dalszego, zrównoważonego rozwoju i życia we współczesnym świecie.

 • Dzieci mają tu czas zarówno na poznawanie, doświadczanie jak i odpoczynek oraz zabawę z innymi dziećmi. Nikt nie jest w stanie uczyć się, czy rosnąć za dziecko. Ono samo dokonuje tego zgodnie ze swoim potencjałem, we własnym tempie. Naszym celem jest pomoc każdemu dziecku w jego harmonijnym rozwoju. W pełni szanujemy jego godność, wolność i indywidualność.

 • Drogowskazem w pracy pedagogicznej, jest dla nas pedagogika Montessori. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, utwierdza nas w przekonaniu, że ta metoda daje dzieciom możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Pozwala też rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę. Odpowiada naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z rzeczywistym otoczeniem.

 • W naszej codziennej pracy, czerpiemy również z nurtów: porozumienia bez przemocy, komunikacji Thomasa Gordona i edukacji demokratycznej.

 • Pomagamy każdemu dziecku w rozwinięciu pewności siebie. W pedagogice Montessori, zadania przygotowane są w taki sposób, aby każdy nowy krok opierał się na umiejętnościach, które dziecko już opanowało, eliminując dzięki temu negatywne doświadczenie porażki. Dokładnie zaplanowana seria sukcesów wzmacnia w dziecku wewnętrzną pewność siebie zapewniając je, że może uczyć się samo. Takie budujące poczucie własnej wartości zadania, mają wpływ na równowagę emocjonalną dziecka.

 • Stwarzamy środowisko, które jest ciekawe i inspirujące, ale jednocześnie chroni dzieci przed przestymulowaniem nadmiarem bodźców. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci były niezależne, potrafiły dokonywać własnych wyborów i szukać twórczych rozwiązań. Pielęgnujemy w nich wrodzoną ciekawość i otwartość. Dbamy, aby podczas codziennej pracy towarzyszyła im radość i satysfakcja z odkrywania i doświadczania świata. Stałą aktywnością przedszkolaków jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu – o każdej porze roku.

 • „Pomóż mi to zrobić samemu” – zgodnie z tą maksymą, kierujemy się przede wszystkim szacunkiem dla wolności i podmiotowości dzieci. Dzieci pracują z wybranymi przez siebie pomocami indywidualnie lub grupowo. Same decydują o formie, miejscu oraz czasie pracy. Dzięki zasadzie wolności i swobody w działaniu uczą się samodzielności, dokonywania wyborów i brania za nie odpowiedzialności.

 • W naszych przedszkolach grupy są różnowiekowe. Dzieci młodsze czerpią korzyści z wskazówek oraz stymulacji wypływającej od dzieci starszych, podczas gdy starsze dzieci zyskują dodatkowe poczucie swojej wartości i samodzielności, pomagając młodszym. Dzieci zawsze mogą znaleźć kogoś, kto pracuje na ich poziomie bez względu na wiek. Dzieci uczą się gospodarowania wspólnymi zasobami, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby drugiej osoby.