• „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju, w stopniu proporcjonalnym do swojej bezużyteczności.”
    M. Montessori

  • „Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku”
    M. Montessori

  • „Pierwszym aktem dziecka, potwierdzającym świadomość jego własnej niezależności,

    jest jego obrona przed tymi, którzy próbują mu pomóc.”
    M. Montessori

Kontakt

CENTRUM EDUKACJI MONTESSORI

ul. Sobieskiego 416
43-300 Bielsko Biała

REKRUTACJA DZIECI I SPRAWY ORGANIZACYJNE:

tel. 509 41 36 46
e-mail: kontakt@przedszkola-montessori.pl
rekrutacja: rekrutacja@przedszkola-montessori.pl

TELEFONY DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA:

PRZEDSZKOLE MONTESSORI w Limanowej
Matki Boskiej Bolesnej 39
34-600 Limanowa
tel. 506 071 972

PRZEDSZKOLE MONTESSORI w Męcinie
Męcina 275
34-654 Męcina
tel. 505 894 793

PRZEDSZKOLE MONTESSORI w Bielsku-Białej
I: ul. Zwierzyniecka 53
tel. 690 155 855
II: ul. Sobieskiego 416
tel. 502 716 234
43-300 Bielsko Biała