• „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju, w stopniu proporcjonalnym do swojej bezużyteczności.”
    M. Montessori

  • „Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku”
    M. Montessori

  • „Pierwszym aktem dziecka, potwierdzającym świadomość jego własnej niezależności,

    jest jego obrona przed tymi, którzy próbują mu pomóc.”
    M. Montessori

Nasze Wartości

Nasze wartości:

BĄDŹ DOBRY – dla ludzi, dla zwierząt, dla roślin, dla świata.

 

BĄDŹ KREATYWNY – szukaj twórczych rozwiązań, twórz tak, jak czujesz; wszystkie pomysły są świetne, bo są Twoje.

 

BĄDŹ POMOCNY – rozglądaj się, czy nie możesz sprawić radości swoim wsparciem.

 

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – za innych i za siebie, za swoje decyzje i działania, które mogą zmienić świat.

 

BĄDŹ OTWARTY – na świat, na ludzi i nowe rozwiązania.

 

BĄDŹ ODWAŻNY – w prezentowaniu swoich poglądów i spełnianiu marzeń.

 

BĄDŹ UCZCIWY – szanuj pracę innych, bądź lojalny, bo budowanie dobrych relacji, rodzi akceptację, bliskość i szacunek.

 

BĄDŹ SZCZĘŚLIWY – dorastaj w zamiłowaniu do porządku, w kontakcie z rzeczywistością, a nie jej wyobrażeniem. Bez negatywnego współzawodnictwa, w poczuciu własnej wartości, niezależnie od kar, nagród i oceny innych.

 

BĄDŹ TOLERANCYJNY – dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej, dla indywidualności każdego człowieka.

 

BĄDŹ CIEKAWY ŚWIATA – doświadczaj, nie przestawaj odkrywać tych wielkich i tych małych rzeczy. Zachwyć się tym, co Cię otacza.

 

BĄDŹ SOBĄ – samodzielnie dokonuj wyborów, słuchaj innych, ale nie ulegaj ich wpływom, jeśli są niezgodne z Twoimi przekonaniami.

 

BĄDŹ… MONTESSORI.