• „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju, w stopniu proporcjonalnym do swojej bezużyteczności.”
    M. Montessori

  • „Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku”
    M. Montessori

  • „Pierwszym aktem dziecka, potwierdzającym świadomość jego własnej niezależności,

    jest jego obrona przed tymi, którzy próbują mu pomóc.”
    M. Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori i jej dzieło

Zawsze za wyjątkową ideą stoi wyjątkowa osobowość. Tak jest też w przypadku metody Montessori, dzięki której na nowo zdefiniowane zostało podejście do dzieci i ich nauczania.

Maria Montessori (1870 – 1952) włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorek wychowania przedszkolnego. Twórczyni „metody Montessori”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Według Montessori, każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju.

Pedagogika Montessori, przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla Montessori „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Podstawową zasadą musi być wolność ucznia, ponieważ tylko ona wyzwala kreatywność dziecka. Z wolności powinna zrodzić się dyscyplina. Zdyscyplinowana jednostka jest w stanie kontrolować się sama i przystosować do zasad obowiązujących w życiu.

Dzieci podczas pacy z materiałem Montessori, mają swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy.

Maria Montessori była dwukrotnie nominowana do nagrody Nobla.

Jej wizerunek widniał we Włoszech, na banknocie o nominale 1000 lirów.